Правила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням спеціальних платіжних засобів, та правила використання платіжних карток Терміни та поняття
Правила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням спеціальних платіжних засобів, та правила використання платіжних карток

1.Терміни та поняття

Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:


CVV2/CVC2-код – це тризначний номер на зворотній стороні Платіжної картки на смузі для підпису після номеру Платіжної картки.

GSM-Banking – це система цілодобового контролю за рухом коштів, витрачених з використанням Платіжної картки, для держателів карток, які є абонентами операторів мобільного зв'язку стандарту GSM.

Авторизація – процедура отримання дозволу Банку на проведення операції із застосуванням картки; здійснюється шляхом направлення запиту (авторизаційний запит) до Банку та надання ним відповіді (авторизаційна відповідь);

Анкета-заява – документ, що містить відомості про Клієнта, що необхідні для відкриття Карткового рахунку, встановлення Кредитного ліміту, обслуговування Клієнта, що подається Клієнтом за встановленою Банком формою.

Банк – Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк»;

Банк-еквайр – банк – член міжнародної платіжної системи, що забезпечує прийом карток цієї системи при розрахунку за товари, послуги та видачі готівки;

Банкомат – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Власнику рахунку за допомогою картки здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану Карткового рахунку, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

Блокування Картки - здійснення унеможливлення використання Платіжної картки шляхом її постановки до стоп-списку.

Вид картки - визначає, за яким з Тарифних планів Банку обслуговується картка.

Витратний ліміт (індивідуальні ліміти) – сума кредитних коштів, наданих Банком, та залишку власних коштів Клієнта на Картковому рахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів.

Власник рахунку – особа, яка відкриває рахунок у банку і має право розпоряджатися коштами на ньому.

Держатель Картки (держатель) – Власник рахунку або Довірена особа.

Довірена особа - фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням Платіжної картки за рахунком Власника рахунку.

Договір - Договір банківського поточного рахунку для здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, Правила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних засобів, та правила використання платіжних карток, з усіма додатками,

Заборгованість по Картковому рахунку – суми комісійних винагород міжнародних платіжних систем, комісійних винагород Банку згідно з Тарифами, суми несанкціонованого овердрафту та кредиту, наданого у межах кредитної лінії, сума нарахованих процентів на суму Несанкціонованого овердрафту та кредиту, наданого у межах кредитної лінії, тощо.

Зарплатний проект – зарахування заробітної плати, премій, компенсацій, інших подібних виплат, а також будь-яких інших коштів, які Підприємство перераховує на умовах укладеного з Банком Договору на Рахунки відкриті на користь найманих ним фізичних осіб – працівників.

Імпринтер – механічний пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів картки на сліп при проведенні операції розрахунку за товари (послуги) або отримання готівкових коштів.

Індивідуальний ліміт за Платіжною карткою – сума коштів, в межах якої Власник рахунку дозволяє здійснювати готівкові операції за основною або додатковою Платіжною карткою по Картковому рахунку. Таке обмеження встановлюється на строк дії Платіжної картки та може бути зміненим / анульованим відповідно до заяви Власника рахунку.

Картковий рахунок (Рахунок)- поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням Платіжних карток.

Консьєрж – сервіс - служба цілодобової персональної підтримки користувачів – держателів платіжних карток Visa/MasterCard, яка допомагає вирішити побутові питання Власника рахунку. Перелік послуг, який входить до консьєрж-сервісу Банку залежить від оформленого пакету послуг Клієнта.

Кредитний ліміт – сума коштів, в межах якої Власник рахунку здійснює операції з використанням Платіжної картки за рахунок наданого Банком кредиту, якщо залишку коштів, які обліковуються на його Картковому рахунку, недостатньо для здійснення операції або залишок коштів на Картковому рахунку відсутній, при цьому Власник рахунку має право після повернення кредиту, отримувати кредит знов у межах діючого Кредитного ліміту.

Міжнародна платіжна система (МПС) – Mastercard Worldwide тa/або Visa International.

Мінімальний щомісячний платіж – визначений процент від суми наданого кредиту у межах кредитної лінії та нарахованих процентів за користування кредитом за місяць згідно з тарифами Банку.

Несанкціонований овердрафт – перевищення Витратного ліміту, заборгованість Власника рахунку перед Банком, сума якої не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення.

Пакет послуг – об’єднаний набір діючих продуктів та послуг Банку, доступ до якого Клієнт отримує після оформлення Платіжної картки відповідного рівня (Infinite, Platinum, Gold, Classic/Standard).

Персональний кредитний бонус – тимчасове оперативне збільшення суми відновлювальної кредитної лінії за окремим запитом Власника рахунку. Строк дії персонального кредитного бонусу 5 календарних днів. У разі встановлення персонального кредитного бонусу його сума та строки повернення повідомляються Власнику рахунку відповідальним працівником Банку. Персональний кредитний бонус діє виключно за кредитними картками (з активованою кредитною лінією) за Пакетом послуг «Прайм»/«Привілей».

Підприємство - юридична особа, з якою Власник рахунку перебуває у трудових відносинах.

Пільговий період – період, за який Банк нараховує пільгові проценти за користування Кредитним лімітом.

ПІН-код – персональний ідентифікаційний номер – код, відомий лише Власнику рахунку і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням Платіжної картки.

Платіжна картка (Картка) - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку платника або банку, а також інших операцій, установлених договором.

ПОС-термінал – електронний пристрій, призначений для здійснення авторизації та автоматичного друкування чека при проведенні операції розрахунку за товари (послуги) або отримання готівкових коштів за допомогою картки.

Правила – затверджені в установленому в Банку порядку Правила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням спеціальних платіжних засобів, та правила використання платіжних карток.

Преміальні картки – платіжні картки класу Gold та вище.

Розрахунковий день – робочий день кожного місяця, в який Банк здійснює в центральному модулі емісії нарахування та виплату процентів на залишки коштів на рахунках, стягнення процентів за користування кредитом, несанкціонованим овердрафтом, нарахованих щоденно протягом розрахункового періоду, та списує комісійні винагороди за здійсненими операціями з використанням платіжної картки, дата якого визначена у Тарифному плані.

Розрахунковий цикл - процедура формування в центральному модулі емісії Банку узагальненої інформації про всі операції, здійснені за Картковим рахунком протягом розрахункового періоду, здійснення нарахування та виплати процентів на залишки коштів на Карткових рахунках, стягнення процентів за користування коштами Банку (несанкціонований овердрафт, кредитна лінія), нарахованих щоденно протягом розрахункового періоду, та стягнення інших комісійних винагород відповідно до Тарифів. Розрахунковий період встановлюється з дня, наступного за днем здійснення останнього нарахування у попередньому місяці, по Розрахунковий день у поточному місяці включно.

Сервісна картка Priority Pass – незалежна міжнародна програма доступу до VIP-залів аеропортів світу за стандартну плату за кожне відвідування.

Сервісна картка IAPA – незалежна міжнародна програма, членство в якій надає доступ до привілейованого обслуговування під час бізнес та туристичних подорожей за пільговими розцінками в будь-якій країні світу, а саме: знижки до 50% в п’ятизіркових готелях всього світу та відповідні спеціальні пропозиції, знижки до 30% в провідних компаніях світу при оренді авто, можливість швидкісного, якісного та зручного резервування готелів, авто, бізнес-центрів всього світу через операторів IAPA, унікальна система пошуку багажу та інша допомога під час подорожей.

Сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням Платіжної картки за допомогою імпринтера й містить набір даних щодо проведеної операції та відбиток рельєфних реквізитів картки.

Стоп-список – перелік Платіжних карток (номерів Платіжних карток), складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим.

Тарифи – це система винагород, що визначає розміри і ставки оплати за послуги, діючі в Банку, та встановлюється Банком.

Тарифний план – документ, у якому викладена сукупність Тарифів Банку, за яким здійснюється обслуговування Карткового рахунку, Платіжної картки, Пакету послуг та інших послуг Банку, що використовує, або може використовувати Власник рахунку.


^ Основні умови

0403705570255850.html
0403784780877399.html
0403881294241864.html
0404030307856967.html
0404201814833848.html