Навчально – методичних матеріалів - страница 7Табл. №1 Соціокультурна динаміка
Табл. 2 Українська культурологічна думка.


Напрями та видатні представники
^ Характеристика сутності поглядів

Г. С. Сковорода
Культурологічна концепція Кирило – Мефодіївського братства (М. Костомаров, П. Куліш, Т.Г.Шевченко)
Концепція романтичного народництва
І. Франко
В. Перетець
Д. Антонович
І. Крип’якевич
М. Семчишин
І. Огієнко
А. Шептицький
Дослідження української культури в діаспорі
Спрямованість української культурологічної думки на сучасному етапі.

Табл. №3 Культура і цивілізація.


Параметри

Культура

Цивілізація

ВизначенняЧас виникненняОсновні поняттяСфери культурної діяльностіРезультат
Табл. №4 Епоха Первісності

Геологічні епохи

Палеоантропологічні епохи
Археологічні епохи Історичні епохи

Плейстоцен –передльодо-викова і льодовикова епохи

Час архантропів і палеоантропів

?

Нижній палеоліт (1,5 – 2 млн. – 200тис. р.)

Середній палеоліт (200 тис.р. - 40- 45 тис.р)

Епоха праобщини

?

Час неоантропів

?

Верхній палеоліт (40 –45 тис.р – 12-10 тис. р.)

Мезоліт (12-10тис.р. – 8 тис. р.)

Епоха первісної родової общини

Стадія раньородової общини

?

Голоцен

(Післяльодовикова епоха

Неоліт (8тис. р. – 5тис.р.)

Стадія пізньородової общини

?

Енеоліт або вік раннього металу

Стадія сусідської общини або класоутворення

?

Табл. №5 Епоха Античності (Культура Стародавньої Греції)

Етапи

Періоди

Центри культурного процесу

Форми державного управління

Наука

Література

Живопис

Скульптура Архітектура

Стародавній

Крито –

Мінойська

культура

III – II тис.до н.е.


о. Крит

Ієрархічна система суспільства з царем – анаксом на чолі соціальної піраміди


Мікенська культура

(Гомерівський період)

XIV – XIII ст. до н.е.

Материкова Греція,

м. Мікени

П о л і с н и й

Архаїчний період

VII – VI ст.до н.е.
Велика Греція

( ? )


Укріплення міської громадської общини – полісу, встановлення демократичного ладу

Класичний період


Vст. до н.е. –остання третина

IV ст. до н.е.


Елліністичний період


Ост. трет.IVст. до н.е – І ст. до н.е.
Табл. №6 Епоха Античності (Культура Стародавнього Риму)

Етапи

Періоди

Центри культурного процесу

Форми державного

управління

Наука

Література

Живопис

Скульптура

Архітектура

Ранній Рим

Етруський
Царський

Римська республіка

Рання республіка

(кінець VI ст. – 265р.до н.е)Період великих завоювань
(265 – 130рр.до н.е.)

Період громадянських воєн та кризи республіки

(133 – 31рр.до н.е.)

Римська імперія

Рання імперія

або принципат (31р.до н.е. –

ІІ ст. н.е.
Пізня імперія

(ІІІ ст. н. е. – 476р.)

Табл. №7 Епоха Середньовіччя
Центри культурного процесу

Умови історичного розвитку

Форми державного управління. Держава і церква.

Філософія. Наука. Освіта.

Література

Живопис

Скульптура Архітектура

В і з а н т і я ( 330 – 1453 р.р.)


Західна Європа (V – XIV ст.)


Табл.. №8 Культура епохи ВідродженняЦентри
культурного

процесу

Світоглядні основи

Філософія, наука, освіта

Література

Живопис

Скульптура, архітектура

Італійське Відродження

Проторенесанс (ост.трет. Х111 –поч. XIVст.)

Раннє Відродження (поч. XIV – 90-ті роки XV ст.)

^ Високе Відродження (90-ті роки XV – поч.XVI ст.)

Пізнє Відродження (поч. XVI ст. -поч. XVII ст.)Північне Відродження

друга пол. XVст. -

перша пол. XVIIРенесанс в українській культурі

поч. XVI ст. – перша половина XVII ст.

0026816320388839.html
0026881967885721.html
0027043645496004.html
0027187246753640.html
0027262623617121.html