7. НАДРА 7.1. Мінерально-сировинна база - Про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р

^ 7. НАДРА


7.1. Мінерально-сировинна база


7.1.1.Стан та використання мінерально-сировинної бази

В області нараховується більше 600 родовищ корисних копалин, які представлені 18 видами.

Мінерально-сировинна база Рівненщини здебільшого представлена будівельною сировиною (табл. 7.1), серед якої переважають родовища каменю будівельного, пісків, суглинків, крейди. В якості будівельного каменю широко використовуються інтрузивні та ефузивні породи: граніти, гранодіорити, базальти тощо. Подрібнений камінь (бутовий і щебінь) використовується в області, переважно як заповнювач бетону, шляховий щебінь - для спорудження фундаментів і будівель. За останніми даними залишкові запаси будівельного каменю складають більше 500 млн. м3. При видобутку на рівні 2,0-2,5 млн. м3 в рік, існуючі виробничі потужності переробних підприємств забезпечені сировиною майже на 200 років.


^ Таблиця 7.1. Мінерально–сировинна база

№ п/п

Види корисних копалин

Загальна кількість родовищ

^ Родовища, що розробляються

Одиниці виміру

Видобуток в 2009р.

Балансові запаси станом на 01.01.10

2008р.

2009р.

2008р

2009р

1.

Торф

46

46

10

10

тис. т

190,0

198425

2.

Агрохімічна сировина

1

1

1

1

тис. т

28,8

3554,6

3.

Карбонатна сировина для ґрунтів

2

2

1

1

тис. т

-

2148

4.

Польовий шпат

3

3

1

1

тис. т

-

342,55

5.

Каолін

3

3

1

1

тис. т

-

4822,4

6.

Цементна сировина

2

2

1

1

тис. т

2974,0

394391

7.

Скляна сировина

2

2

2

2

тис. т

29,35

3097,05

8.

Крейда будівельна

4

4

1

1

тис.м3

65,7

3049,3

9.

Камінь лицювальний

7

7

5

7

тис.м3

15,9

10885,6

10.

Камінь пиляний

1

1

1

1

тис.м3

-

-

11.

Камінь будівельний

36

37

22

25

тис.м3

2454,6

556551

12.

Пісок будівельний

20

22

7

8

тис.м3

22,0

62298,4

13.

Цегельна сировина

48

48

19

19

тис.м3

56,16

47046,7

14.

Сировина мінераловатна

5

5

4

4

тис. т

45,04

429223

15.

Дорогоцінне каміння (бурштин)

2

3

1

1

кг

697

116100

16.

Мінеральні води

4

4

4

4

м3/добу

101,6

тис.м3

1636,0

17.

Прісні води

33

33

22

22

млн.м3/рік

147,24

195,798

18.

Сапропель

19

19

-

-

тис. т

-

7639
Разом:

238

242

103

109Перспективою розвитку галузі являється реконструкція діючих кам'яно-щебеневих заводів, впровадження сучасних технологій, що дасть змогу збільшити виробничі потужності та покращити якість продукції.

На території Рівненської області обліковується 238 родовищ з яких майже до 100 родовищ експлуатуються.

Дві третини корисних копалин становлять родовища торфу і сапропелю, які переважно розташовані в північних районах.

В складі ресурсного потенціалу широко представлена будівельна сировина, розвідані запаси якої забезпечують подальший розвиток виробництва бутощебеневої продукції, лицювальних плит, цементу, вапна, цегли силікатної і керамічної, будівельних розчинів, тощо.

Область, єдина в Україні, має розвідані родовища бурштину: Клесівське в Сарненському та Вільне у Дубровицькому районах.

Потенційні запаси бурштину в області значно більші. За результатами проведених Рівненською геологічною експедицією пошуково-оцінюваних робіт, прогнозні ресурси бурштину на декількох ділянках в Сарненському та Володимирецькому районах становлять більше 70 т.

У Рокитнівському районі розвідані і експлуатуються два родовища скляних пісків. Їх розробляє ВАТ „Рокитнівський скляний завод”.

Широке розповсюдження флювіогляціальних пісків, до яких приурочені родовища, вказує на те, що ресурси області у скляній сировині при проведенні подальших геологорозвідувальних робіт можуть бути подвоєні за рахунок виявлення нових перспективних родовищ.

Рівненщина має значні ресурси підземних прісних вод. У розрахунку на одну людину цей показник у 2,5 рази перевищує середній показник в Україні.

Серед природних ресурсів Рівненщини чільне місце належить мінеральним водам. Найбільше поширення мають хлоридно-натрієві питні води миргородського типу, запаси яких розвідані в м. Острог, с. Жобрин і Олександрія Рівненського району та смт Степань Сарненського району. На ряді підприємств області налагоджено розлив цих вод.

В останні роки в області визначені перспективи створення в області власної мінерально-сировинної бази фосфорних добрив на базі родовищ зернистих фосфоритів. Найбільш вивченим та підготовленим до промислової розробки є Милятинське родовище, яке розташоване в Острозькому районі.

Є також перспективи щодо виявлення в області промислових родовищ самородної міді в межах Рафалівського міднорудного вузла та позитивні ознаки щодо відкриття корінних родовищ алмазів у північних районах.

На Рівненщині розташовані унікальні родовища базальтів, які за своїми фізико-механічними та хімічними властивостями придатні як для виробництва бутощебеневої продукції, різних архітектурно-будівельних виробів, так і для виготовлення з них базальтового волокна і мінеральної вати.

В регіонах України та СНД приблизно на 20 підприємствах використовується сировина наших родовищ для виробництва базальтового штапельного волокна і виготовлення на його основі широкого асортименту ефективних теплоізоляційних виробів. Розвиток такого виробництва в області недостатній.

Поряд з базальтами широке розповсюдження мають туфи – продукти виверження вулканів. Прогнозні ресурси туфової сировини на Рівненщині становлять сотні млн. т, тобто є практично невичерпним. Це нетрадиційні для регіону корисні копалини, які рекомендовано використовувати для підвищення родючості та детоксикації радіоактивно забруднених ґрунтів, в якості мінеральних домішок до кормів худобі та птиці, легких пористих наповнювачів тепло звукоізоляційних матеріалів.

В якості керамічної сировини в області використовуються первинні каоліни і глини сарматського та кембрійського віку.

Первинні каоліни є корою вивітрювання кристалічних порід і широко розповсюджені в Березнівському, Корецькому та Рокитнівському районах.

Більчаківське та Дермаківське родовище в Березнівському районі розробляються Березнівським фарфоровим заводом. Каоліни використовуються для виробництва фарфорового посуду.

У використанні корисних копалин основні проблемні питання розвитку мінерально-сировинної бази пов’язують з такими факторами:

не відновлюваністю природних мінеральних ресурсів, що визначають необхідність їх раціонального та ощадливого використання, зокрема бурштину та базальтів стовпчастої структури;

недостатніми інвестиційними надходженнями в розвиток гірничовидобувних і переробних підприємств, розвідку та освоєння нових родовищ корисних копалин;

недостатнім фінансуванням прикладних наукових досліджень, направлених на вивчення мінеральних ресурсів Рівненщини;

фізичним старінням основних фондів гірничодобувних та переробних підприємств, їхнім недостатнім поновленням і переоснащенням.


^ 7.2. Система моніторингу геологічного середовища


0016778601378042.html
0016875825176552.html
0016973023871111.html
0017043743574698.html
0017123852909928.html